อาหารกุ้ง

อาหารกุ้ง เป็นสัตว์จำพวกครัสเตเชียนตัวเล็ก ๆ หรือเรียกอีกชื่อว่าเป็นสัตว์น้ำ มีลักษณะเป็นไฟลัมย่อยของสัตว์ขาปล้อง ที่พบในสภาพแวดล้อมทั้ง กุ้งน้ำจืด และ กุ้งน้ำเค็ม มีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศทางน้ำ แม้ว่าพวกมันอาจดูเหมือนไม่มีนัยสำคัญ แต่การทำความเข้าใจเรื่องอาหารและ พฤติกรรมการกินของกุ้ง ของพวกมันช่วยให้กระจ่างเกี่ยวกับสุขภาพของสภาพแวดล้อมทางน้ำ ในบทความนี้ เราจะมาสำรวจโลกของ อาหารสำหรับกุ้ง ความชอบด้านอาหารของกุ้ง และสิ่งที่ช่วยให้กุ้งได้รับสารอาหารที่ดี

อาหารกุ้ง กุ้งน้ำจืดกินอะไร กุ้งน้ำเค็มกินอะไร กุ้งกินอาหารเสริมอะไร ?

อาหารที่กุ้งกินมีอะไรบ้าง ?

บางครั้งกุ้งก็อาจจะเป็นผู้ให้อาหาร หรือบางครั้งกุ้งอาจจะเป็นผู้กำจัดเศษซากต่าง ๆ อีกด้วย ซึ่งหมายความว่าพวกมันบริโภคแหล่งอาหารที่หลากหลาย อาหารของพวกเขาส่วนใหญ่ประกอบด้วย

 • แพลงก์ตอนอาหารกุ้ง

กุ้งจะใช้อวัยวะพิเศษในการจับสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า แพลงก์ตอน ที่มีขนาดเล็กที่ลอยอยู่ในน้ำ แพลงก์ตอนประกอบด้วยสาหร่าย พืชขนาดเล็ก และสัตว์ขนาดเล็ก นี่เป็นส่วนสำคัญของอาหารของพวกเขา

 • กุ้งกินเศษซาก

เศษซาก หมายถึง อินทรียวัตถุที่เน่าเปื่อย เช่น ใบไม้ร่วงและพืชที่ตายแล้ว กุ้งกินเศษซากโดยแบ่งเป็นอนุภาคเล็กๆ ซึ่งมีส่วนทำให้เกิดการหมุนเวียนของสารอาหารในระบบนิเวศทางน้ำ

 • สาหร่ายสำหรับกุ้ง

กุ้งกินหญ้าบนสาหร่ายที่เติบโตบนหิน พืช และพื้นผิวอื่นๆ สาหร่ายให้สารอาหารและพลังงานที่จำเป็นแก่กุ้ง ทำให้กุ้งเป็นแหล่งอาหารที่มีคุณค่า

 • กุ้งสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก

กุ้งยังกินสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในน้ำขนาดเล็ก เช่น หนอนตัวเล็ก หอยตัวเล็ก และสัตว์น้ำที่มีเปลือกแข็งตัวเล็ก สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง สิ่งนี้เป็นแหล่งอาหารที่มีโปรตีนสูงสำหรับกุ้ง

 • จุลินทรีย์สำหรับกุ้ง

สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก เช่น แบคทีเรียและโปรโตซัว เป็นส่วนหนึ่งของอาหารกุ้ง จุลินทรีย์เหล่านี้มีส่วนช่วยต่อโภชนาการโดยรวมของกุ้ง

Tips: นิสัยการกินของกุ้งอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ ขนาด และถิ่นที่อยู่ กุ้งบางชนิดกินพืชเป็นอาหารเป็นหลัก ในขณะที่กุ้งบางชนิดกินทั้งพืชและเนื้อเป็นอาหาร โดยต้องปรับตัวให้เข้ากับแหล่งอาหารที่มีอยู่ในสภาพแวดล้อม

อาหารกุ้ง วิธีการเลี้ยงกุ้ง วิธีการให้อาหารกุ้ง วิธีให้อาหารเสริมกุ้ง

การเลี้ยงกุ้งเป็นอาชีพที่มีรายได้สูงและเป็นที่นิยมในหลายส่วนของโลก นี่คือขั้นตอนพื้นฐานในการเลี้ยงกุ้ง:

 1. ที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงกุ้ง

• สร้างบ่อหรือระบบเลี้ยงที่มีคุณภาพสูงและสามารถควบคุมองค์ประกอบของน้ำได้

• รักษาคุณภาพน้ำให้มีค่า pH และความเค็มเหมาะสมสำหรับการเลี้ยงกุ้ง

 1. การให้อาหารกุ้ง

• ใช้อาหารเสริมที่มีคุณภาพสูงและเป็นประโยชน์ต่อกุ้ง

• ควบคุมปริมาณอาหารที่ให้ให้เหมาะสมกับจำนวนกุ้งในระบบ

 1. การดูแลสุขภาพกุ้ง

• ตรวจสอบสุขภาพของกุ้งเป็นประจำเพื่อตระหนักถึงโรคหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

• ป้องกันการติดเชื้อและโรคในกุ้งด้วยวิธีการที่เหมาะสม

 1. ผลผลิตของการเลี้ยงกุ้ง

• ความสำเร็จในการเลี้ยงกุ้งจะทำให้ได้กุ้งที่มีคุณภาพสูงสุด

• การควบคุมสัดส่วนของสารอาหารในอาหารจะช่วยให้กุ้งเติบโตอย่างสมดุล

ลักษณะนิสัยกุ้งในการกินอาหาร

กุ้งเป็นที่รู้จักกันดีว่ามีพฤติกรรมการแทะเล็มอย่างต่อเนื่อง พวกมันหากินตลอดทั้งวันทั้งคืน โดยกรองน้ำหรือไล่เศษอาหารออกจากพื้นผิว กิจกรรมการให้อาหารของมันได้รับอิทธิพลจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ คุณภาพน้ำ และความพร้อมของอาหาร

กุ้งมีกลิ่นที่เฉียบแหลมและสามารถตรวจจับสารเคมีจากสภาพแวดล้อมได้ ช่วยให้กุ้งค้นหาแหล่งอาหารได้ ความสามารถนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการหาคู่หรือหลีกเลี่ยงผู้ล่า

ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อ แหล่งหาอาหารของกุ้ง

ปัจจัยภายนอกหลายประการอาจส่งผลต่อความพร้อมของแหล่งอาหารกุ้ง

 • การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล: กุ้งอาจปรับเปลี่ยนอาหารตามความผันผวนของฤดูกาลในความพร้อมของอาหาร
 • การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย: กิจกรรมของมนุษย์ เช่น มลพิษและการทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยสามารถรบกวนแหล่งอาหารของกุ้งได้
 • การปล้นสะดม: กุ้งต้องเผชิญกับภัยคุกคามจากสัตว์นักล่าหลายชนิด ซึ่งส่งผลต่อรูปแบบการกินอาหารของพวกมัน
 • การแข่งขัน: สัตว์น้ำสายพันธุ์อื่นอาจแข่งขันกันเพื่อแย่งชิงทรัพยากรอาหารเดียวกัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชากรกุ้ง

FAQ คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับอาหารของกุ้ง

Q1: อาหารของกุ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไหม?

A1: ใช่, อาหารของกุ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมและความพร้อมของอาหารที่มีอยู่ แต่ควรรักษาความสมดุลในสารอาหารเสมอ.

Q2: สารอาหารสำคัญที่กุ้งต้องการคืออะไร?

A2: กุ้งต้องการสารอาหารสำคัญเหล่านี้: โปรตีน, ไขมัน, คาร์โบไฮเดรต, วิตามิน, และแร่ธาตุ เพื่อการเจริญเติบโตและสุขภาพที่ดี.

Q3: การเลี้ยงกุ้งในบ้านมีความซับซ้อนมากเพียงใด?

A3: การเลี้ยงกุ้งในบ้านสามารถทำได้โดยใช้ระบบเลี้ยงที่เหมาะสม และการดูแลรักษาสุขภาพของกุ้งอย่างต่อเนื่อง ความซับซ้อนขึ้นอยู่กับขนาดของระบบและจำนวนกุ้ง.

Q4: อาหารของกุ้งส่งผลต่อคุณภาพของเนื้อหรือไม่?

A4: ใช่, อาหารของกุ้งสามารถส่งผลต่อคุณภาพของเนื้อ การให้อาหารที่เหมาะสมช่วยให้กุ้งมีเนื้ออร่อยและมีสีสันสดใส

เครดิต : ฟาร์มกุ้ง