ฟาร์มกุ้ง สำหรับการเพาะเลี้ยงกุ้งเป็นเรื่องที่ง่าย ต้องอาศัยความเอาใจใส่ และอาจจะต้องใช้เวลานานหลายเดือนกว่าจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในแต่ละรอบ ตัวผู้เลี้ยงต้องมีประสบการณ์ในการเลี้ยงมาพอสมควร ดังนั้นหากจะเริ่มต้นเลี้ยงกุ้ง ควรศึกษาหาข้อมูลให้ดีก่อน เพราะบางครั้งก็สามารถสร้างรายได้เสริมได้อีกด้วย ทำฟาร์มกุ้ง

ปัจจัยที่ต้องรู้ก่อนเลี้ยงกุ้ง ควรรู้ก่อนเริ่มทำ ฟาร์มกุ้ง

 • การเลือกกุ้งมาเพาะพันธุ์ ซื้อที่เป็นแม่พันธุ์มาเพาะไข่ หรือซื้อลูกกุ้งขนาดประมาณ 0.5 นิ้ว เพื่อมาเลี้ยงต่อ
 • อัตราการรอดของกุ้ง กุ้งแต่ละพันธุ์มีอัตราการรอดแตกต่างกัน ดังนั้นจึงต้องเลือกกุ้งที่ดูแข็งแรง และพื้นที่ 1×1 เมตร จำนวนกุ้งที่เติบโตได้มากที่สุดประมาณ 100 ตัว
 • อุณหภูมิ กุ้งแต่ละพันธุ์ชอบอุณหภูมิไม่เหมือนกัน ต้องมีการควบคุมอุณหภูมิ และเฝ้าดูอุณหภูมิในบ่อ แต่ไม่ควรเป็นที่ร้อนจัดหรืออากาศเย็นจัด
 • ค่า pH ในบ่อเลี้ยงกุ้งควรมีระดับค่ากรดเบสที่เท่ากันตลอดทุกเดือน ไม่ควรเปลี่ยนแปลงไปเยอะอาจทำให้กุ้งตายได้
 • โรคของกุ้ง เมื่อน้ำสกปรกจากตัวกุ้งเอง หรือน้ำที่เติมเข้ามา อาจทำให้เกิดเชื้อราและติดโรคได้ ควรรู้จักวิธีการหยอดยาเพื่อป้องกันน้ำเสีย และศึกษาวิธีการรักษาโรคของกุ้ง
 • การเจริญเติบโตของกุ้ง กุ้งก้ามกรามจะโตช้ากว่ากุ้งชนิดอื่น และกุ้งทุกประเภทมีการลอกคราบ ต้องคอยเก็บเปลือกกุ้งออก และป้องกันกุ้งใหญ่กินกุ้งที่เพิ่งลอกคราบใหม่
 • อาหารกุ้ง สามารถใช้อาหารปลาทั่วไปมาเป็นอาหารกุ้งได้และวิตามินเสริอมต่างๆ แต่เพื่อสุชภาพของผู้บริโภคไม่ควรใช้อาหารเร่งการเติบโตที่ใส่สารเคมีอันตราย

ประเภทของกุ้งที่นิยมเลี้ยงในบ่อปูน ภายในพื้นที่บ้าน

 • ฟาร์มกุ้งขาว จะมีราคาที่ถูกที่สุด ใช้ระยะเวลาการเติบโตเร็วกว่ากุ้งอื่นๆ เริ่มจับได้ตั้งแต่ประมาณ 4 เดือนขึ้นไป 
 • ฟาร์มกุ้งแม่น้ำ มีราคาค่อนข้างสูง ใช้ระยะการเติบโต 5-6 เดือน มีขนาดใหญ่กว่ากุ้งขาว
 • ฟาร์มกุ้งก้ามกราม มีราคาที่สูง และมีขนาดใหญ่

การเลือกพื้นที่ที่เหมาะสม ฟาร์มกุ้ง

การเลือกพื้นที่เพื่อสร้างบ่อกุ้ง นั้น สำคัญเป็นอย่างมากสำหรับขั้นตอนแรก คุณต้องหาพื้นที่ที่มีการไหลของน้ำที่เพียงพอและมีคุณภาพในการใช้ เลี้ยงกุ้ง นอกจากนี้ควรพิจารณาว่า สภาพแวดล้อมเหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยงหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิน้ำที่เหมาะสม แสงแดดที่เพียงพอ และการระบายน้ำที่ดีเพื่อป้องกันปัญหาเชื้อราและโรคต่างๆ เป็นต้น

ออกแบบและสร้างบ่อเพาะเลี้ยง

เมื่อคุณได้เลือกพื้นที่แล้ว ให้วางแผนการออกแบบบ่อเพาะเลี้ยงกุ้งของคุณให้เหมาะสม คุณต้องพิจารณาถึงขนาดของบ่อ ลักษณะของพื้นที่ในบ่อ เช่น การเตรียมพื้นที่ในบ่อให้เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงกุ้ง การติดตั้งระบบระบายน้ำและกรองน้ำ แสงไฟสวนพักสำหรับกระตุ้นการเจริญเติบโตของกุ้ง เพื่อให้บ่อมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยง เช่น บนท่อซีเมนต์

การเลือกกุ้งและการเพาะเลี้ยง

 1. เลือกสายพันธุ์กุ้ง

การเลือกสายพันธุ์กุ้งที่เหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยงในพื้นที่ของคุณเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากสายพันธุ์ที่ถูกต้องจะมีผลต่อประสิทธิภาพในการเติบโตและการเติบโตของกุ้ง คุณควรเลือกสายพันธุ์ที่มีการตลาดดีและมีความต้านทานต่อโรคและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้

 1. การเตรียมพื้นที่ในบ่อกุ้ง

ก่อนที่คุณจะนำกุ้งเข้าไปในบ่อ เรียนรู้วิธีการเตรียมพื้นที่ให้พร้อมสำหรับการเพาะเลี้ยงกุ้ง รวมถึงการติดตั้งระบบกรองน้ำและระบบระบายน้ำให้เหมาะสม เพื่อรักษาคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมในบ่อ

การดูแลและการจัดการ

 1. การจัดการการเติบโตของกุ้ง 

ในขั้นตอนนี้คุณจะต้องดูแลและสังเกตการเติบโตของกุ้งในบ่อ วันแรกที่ปล่อยกุ้งลงบ่อยังไม่ต้องให้อาหารใดๆ แต่ต้องให้อาหารในวันถัดมา โดยอาจจะให้คู่กับวิตามินเสริม เมื่อยามจำเป็นและเรียงสายพันธุ์ให้เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี

 1. ควบคุมสภาพแวดล้อมในบ่อกุ้ง

ควบคุมคุณภาพน้ำและสภาพแวดล้อมในบ่อเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคและปัญหาทางสุขภาพของกุ้ง ควรมีการตรวจสอบและทดสอบคุณภาพน้ำอย่างสม่ำเสมอ เมื่อสังเกตว่าน้ำเริ่มขุ่น และควรหว่านแร่ธาตุสำหรับกุ้งทุก 7 วันหรือทุกครั้งที่เปลี่ยนน้ำ

ข้อควรระวังการเพาะเลี้ยงกุ้ง ฟาร์มกุ้ง

ควรให้อาหารกุ้ง 3 เวลา เช้า เที่ยง เย็น กรณีที่กุ้งพึ่งเกิดต้องให้อาหารผงผสมกับไข่แดงคั่ว หมักร่วมกับหัวอาหารนาน 10 นาที เสริมวิตามินรวม และสารชวนกิน ให้กินเป็นเวลา 1 เดือน ต่อมาเปลื่ยนเป็นอาหารเม็ดตามขนาดไซส์กุ้ง เป็นระยะเวลา 2 เดือนพร้อมกระจายกุ้งลงไปในแต่ละบ่อ และทำอย่างนั้นซ้ำอีก 2 เดือน หากบ่อน้ำมีลักษณะสีเขียวเข้ม จะต้องถ่ายน้ำออกบ้าส่วน เพื่อเติมน้ำเข้าใหม่ นอกจากนี้จะต้องเพิ่มออกซิเจนเข้าไปในบ่อ เวลาการให้อากาศมีหลายช่วง คือ 05.00-08.00น. 13.00-15.00น. และ 18.00น.

ข้อแนะนำการเพาะเลี้ยงกุ้ง

 1. ช่วงที่ให้อาหารกุ้งถ้ามีวิตามินหรืออาหารเสริม ก็ใส่คลุกไปกับอาหารกุ้งได้ เพราะจะช่วยให้กุ้งแข็งแรงโตเร็วขึ้น
 2. วิธีการเปลี่ยนน้ำ สำหรับใครที่ไม่เข้าใจในระบบน้ำวน ก็ต้องเปลี่ยนน้ำเองอาทิตย์ละครั้งหรือเมื่อเห็นว่าน้ำเริ่มขุ่น
 3. ควรหว่านแร่ธาตุสำหรับกุ้งทุก 7 วันหรือทุกครั้งที่เปลี่ยนน้ำในบ่อ
 4. น้ำต้องสะอาด อากาศดี อาหารอิ่ม จะช่วยให้กุ้งรอดและโตแน่นอน
 5. อย่าพยายามไปกวนไปส่องดูผลงานบ่อย เพราะกุ้งชอบความเป็นส่วนตัวมาก เดี๋ยวจะไม่กินอาหารทำให้โตช้า

FAQ

 1. ฉันควรจะเริ่มต้นอย่างไรในการสร้างบ่อเพาะเลี้ยงกุ้ง?

เริ่มต้นโดยการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบกุ้ง และข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งโดยระเอียด

 1. สายพันธุ์กุ้งที่เหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยงคืออะไร?

ควรเลือกสายพันธุ์กุ้งที่มีการตลาดดีและมีความต้านทานต่อโรคและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ เช่น กุ้งก้ามปู

 1. ควรเปลี่ยนน้ำปล่อยแค่ไหน?

ควรเปลี่ยนน้ำทุก 7–10 วัน หรือเมื่อเห็นว่าน้ำสกปรก ถ้าพวกกุ้งลอกคราบก็ให้เก็บออก ทำความสะอาด

 1. ควรใส่วิตามินและแร่ธาตุบ่อยแค่ไหน?

เมื่อเปลี่ยนน้ำ ให้พักน้ำไว้ในแทงก์น้ำประมาณ 2 วัน ควรมีน้ำเก่าติดบ่อไว้บ้างและหลังจากเปลี่ยนน้ำใหม่ อย่าเพิ่งให้อาหารกุ้งประมาณ 12–24 ชั่วโมง ค่อยเติมแร่ธาตุ วิตามิน แต่ไม่ได้เป็นกฎตายตัวเสมอไป สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความแข็งแรงของกุ้ง และควรโรยเกลือแกงทุกครั้งที่เปลี่ยนน้ำ เพื่อรักษาค่า pH ในบ่อให้เหมาะสมกับกุ้ง