โรคของกุ้ง

โรคของกุ้ง กุ้งเป็นสัตว์น้ำที่มีความสำคัญในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทั่วโลก แต่เช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ กุ้งก็มีโรคที่สามารถติดต่อกันได้ ในบทความนี้ เราจะทำความรู้จักกับโรคของกุ้งที่ควรรู้ โรคที่กุ้งเป็นง่าย โรคที่มีความเสี่ยงสูง และวิธีรักษาที่คุณสามารถนำมาใช้ในการดูแลกุ้งของคุณ

โรคติดต่อกุ้ง โรคของกุ้ง โรคที่กุ้งมักจะเป็น โรคติดต่อของกุ้ง

โรคติดต่อกุ้งเป็นปัญหาที่สำคัญในอุตสาหกรรมการประมง โรคเหล่านี้สามารถก่อให้เกิดความสูญเสียในการผลิตกุ้งได้โดยเฉพาะหากไม่มีการควบคุมและการรักษาที่เหมาะสม การใช้ยากับกุ้ง ควรใช้ในปริมาณเท่าไหร่ในการรักษาในแต่ละครั้ง การเริ่มต้นที่จะเลี้ยงควรศึกษาข้อมูลเบื้องต้นกับโรคของกุ้งแต่ละชนิดที่จะเลี้ยง

กุ้งมีโรคอะไรบ้าง? โรคของกุ้งก้ามกราม โรคของกุ้งขาว

 • โรคเอ็นซิม่าของกุ้ง : โรคนี้สามารถทำให้กุ้งตายได้และมักเกิดขึ้นในกุ้งน้ำจืด การควบคุมคุณภาพน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการป้องกันโรคนี้
 • โรควิบโรคของกุ้ง : โรคนี้สามารถแพร่กระจายได้รวดเร็วในสัตว์น้ำ การสำรวจและการจัดการที่รวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญ
 • โรคไวรัสของกุ้ง : ไวรัสสามารถทำให้กุ้งติดคุกคามและตายได้ การควบคุมสภาพแวดล้อมและการสังเกตสุขภาพของกุ้งเป็นสิ่งสำคัญ

โรคที่กุ้งเป็นง่ายมักเกิดขึ้นในสภาวะที่สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม

 • โรคเอ็นซิม่า: กุ้งที่อาศัยอยู่ในน้ำที่มีคุณภาพไม่ดีมักมีโอกาสติดเชื้อโรคเอ็นซิม่าสูง
 • โรควิบโรค: โรคนี้สามารถระบาดได้ในกุ้งที่อยู่ในสภาวะแอ่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์

โรคเอ็นซิม่า (Enzyme Disease) เป็นโรคที่เกิดจากแบคทีเรีย Vibrio harveyi ซึ่งสามารถพบได้ตามแหล่งน้ำธรรมชาติและน้ำจืดปนเปื้อน กุ้งที่อาศัยอยู่ในน้ำที่มีคุณภาพไม่ดีมักมีโอกาสติดเชื้อโรคเอ็นซิม่าสูง เนื่องจากแบคทีเรียสามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่มีสารอินทรีย์และสารอาหารสูง อาการของโรคเอ็นซิม่า ได้แก่ กุ้งว่ายผิดปกติ ซึม ท้องอืด ท้องบวม ลำตัวใส เปลือกลอกออกง่าย และตายในที่สุด

โรควิบโรค (Vibriosis) เป็นโรคที่เกิดจากแบคทีเรีย Vibrio spp. ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่พบได้ตามแหล่งน้ำธรรมชาติและน้ำจืดปนเปื้อน โรคนี้สามารถระบาดได้ในกุ้งที่อยู่ในสภาวะแอ่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ เนื่องจากแบคทีเรียสามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิและปริมาณออกซิเจนต่ำ อาการของโรควิบโรค ได้แก่ กุ้งว่ายผิดปกติ ซึม ท้องอืด ท้องบวม ลำตัวใส เปลือกลอกออกง่าย และตายในที่สุด

วิธีรักษากุ้ง การรักษากุ้ง การทำให้กุ้งมีสุขภาพดี

การรักษากุ้งโดยตรงมักไม่ได้ผลเมื่อโรคได้รับการแพร่กระจายไปยังกุ้งทั้งฝูง ดังนั้นการป้องกันเป็นสิ่งสำคัญที่สุด วิธีรักษาที่เป็นไปได้รวมถึง:

 • ควบคุมคุณภาพน้ำ: รักษาคุณภาพน้ำในอ่างเพื่อลดความเสี่ยงของโรคเอ็นซิม่า
 • การควบคุมการสังเกตสุขภาพ: ตรวจสุขภาพของกุ้งอย่างสม่ำเสมอและแยกกุ้งที่เป็นโรคออกจากกุ้งที่ไม่เป็นโรค
 • การใช้สารป้องกันโรค: การใช้สารป้องกันโรคที่มีอยู่บนตลาดอาจช่วยในการควบคุมโรค

โรคของกุ้งเป็นปัญหาที่สำคัญในอุตสาหกรรมการประมง การควบคุมคุณภาพน้ำและการสังเกตสุขภาพของกุ้งเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันโรค โรคที่เป็นความเสี่ยงสูงมักเกิดขึ้นในสภาวะที่สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม การรักษาโรคของกุ้งโดยตรงมักไม่ได้ผลมาก ดังนั้นการป้องกันเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

เรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกุ้ง เรียนรู้ก่อนเลี้ยงกุ้ง รู้ก่อนเริ่มเลี้ยงกุ้ง

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคของกุ้งและวิธีการรักษา คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลจากทรัพยากรภายนอกต่อไปนี้:

 • กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
 • สถาบันวิจัยสัตว์น้ำ กรมประมง
 • สมาคมผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแห่งประเทศไทย

เครดิต : ฟาร์มกุ้ง

อ่านบทความเพิ่มเติม : อาหารกุ้ง